Akademiuddannelse i elinstallation (AU)

– Vil du udvide dine kompetencer og lære noget nyt? Så er installatøruddannelsen måske noget for dig. Hør hvad et par tidligere studerende har at sige om forløbet i videoen her.

Vil du være mere end et par hænder?

Simon Sattmann – Elinstallatør, 2021

Drømmer du om at blive
elinstallatør?

Der starter løbende nye hold både i Vejen og Brøndby. I videoen her kan du høre, hvad de igangværende studerende siger om uddannelsen.

Styrk dine kompetencer og udvid dit ansvarsområde, samtidig med at du passer dit arbejde.

Akademiuddannelsen i elinstallation er for dig, der er faglært inden for el, og gerne vil videreuddanne dig til el-installatør på deltid. Du bliver i stand til at projektere, installere samt varetage driften af systemer inden for stærkstrømsteknik.

Du kan lede installationstekniske projekter og håndtere et autorisationsmæssigt ansvar. Sikkerhedsstyrelsen (SIK) har godkendt, at personer med en akademiuddannelse i elinstallation opnår de kvalifikationer og kompetencer som Sikkerhedsstyrelsen stiller krav om i forbindelse med autorisation inden for el (elautorisation).

Deltidsuddannelsen til elinstallatør henvender sig til dig, der ikke har mulighed for at tage uddannelsen på fuldtid. Du er måske i et job, i en position hvor en SU indtægt ikke er tilstrækkelig eller du har startet egen virksomhed, der skal holdes kørende ved siden af uddannelsesforløbet.

Målgruppe

Akademiuddannelsen i elinstallation er for dig, der er faglært inden for el, og gerne vil videreuddanne dig til el-installatør på deltid.

Erhervserfaring

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse inden for installationsbranchen eller en anden relevant branche i forhold til elinstallationsfaget.

Forudsætninger

Adgang til optagelse på akademiuddannelse i el-installation er betinget af, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, opstillet herunder:

  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
  • Elektriker, bygningsautomatik
  • Elektriker, installationsteknik
  • Elektriker, kommunikationsteknik
  • Elektriker, styrings- og reguleringsteknik
  • Elektrikeruddannelse 1: 4 år
  • Elektrikeruddannelse 2. 4,5 år
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
  • Adgang kan ligeledes gives til indehavere af en grunduddannelse for voksne (GVU eller EVU) inden for de samme fagområder som beskrevet herover.

Varighed

Elinstallatør uddannelsen på deltid tager 3 år, hvor der er 10 dages skolegang fordelt over ca. 8 uger for hvert halvår.

Undervisningsform

Uddannelsen er opbygget i akademi moduler, som hver især afsluttes med udarbejdelse af en skriftlig synopsis, som  skal forsvares ved en mundtlig eksamen.
Undervisningen på modulerne er udformet efter princippet blended learning, hvor man anvender muligheden for at noget af undervisningen foregår online.

Tilskud

Der kan søges tilskud til uddannelsens akademimoduler via omstillingsfonden, SVU og fra kompetencefonden. Kontakt os, hvis du har brug for vejledning, vi vejleder gerne med ansøgning af tilskud.
Husk!! Alle midler skal være ansøgt og accepteret inden uddannelsesstart.

Pris

Prisen er opgivet som samlet pris, men afregnes løbende pr. modul. Hvis du er godkendt til tilskud fra omstillingsfonden, modregnes denne pr. modul.
Du vil altså IKKE modtage en faktura ved tilmelding på beløbet, som er opgivet i tilmeldingsformularen.

Spørgsmål

Vedr. spørgsmål til uddannelsen kan du kontakte Danni B. Vinding på tlf. 4022 4813 eller sende en mail til dbv@solar.dk

Du er velkommen til at hente vores informationsfolder HER

Start typing and press Enter to search